Klik hierboven op de gewenste categorie om de betreffende prijslijst te zien.   Opmerking: software & games vindt U bij 'peripherals'.

Opgelet: onze prijzen worden ter goeder trouw meegedeeld en zijn niet bindend (wegens mogelijke (druk)fouten en/of valuta gebonden aankopen).

Van de voor ons minder courante artikelen kan de verkoopprijs aangepast worden aan een nieuwere marktprijs.  Indien deze stijgend is, zal aan de klant eerst de nieuwe prijs voorgelegd worden, met mogelijkheid tot annulatie van de bestelling.

Vraag bij twijfel (een artikel dat te duur lijkt) eerst bevestiging per mail. 

Op vertoon van een goedkopere offerte van collega's passen wij waar mogelijk onze prijzen aan !

Ons motto is: de beste kwaliteit aan de best mogelijke prijs...  

 

Cliquez ci-dessus sur la catégorie desirée pour consulter le tarif concerné.  Remarque: le software, jeux,..., sont situés dans la rubrique 'peripherals'. 

Attention: nos prix sont communiqués de bonne foi mais sans engagement (erreurs de frappe, achats en devises,...).

Pour des articles moins courants, le prix de vente peut être modifié en fonction du nouveau prix du marché. Si celui-ci est en hausse, le nouveau prix sera proposé au client, avec la possibilité d'annuler la commande.

Si un prix vous semble douteux / trop cher, demandez confirmation par mail.

Sur présentation d'une offre meilleure marché d'un collègue, on aligne nos prix si possible !

Notre devise est: la meilleure qualité au meilleur prix possible...