In elk van de CompuCity winkels kan u desgewenst genieten van afbetalingsfaciliteiten, en dit aan de best mogelijke voorwaarden (zie voorbeelden tabel - andere bedragen en termijnen zijn mogelijk).

U dient een voorschot te betalen bij de bestelling (+/- 20%), en uw pas en laatste loonfiche bij te hebben.  De beslissing van onze bank  wordt binnen de 15 minuten meegedeeld.  

Dans chacun de nos magasins, vous pouvez bénéficier de facilités de payement, et ceci aux meilleurs conditions (voir exemples - autres montants et délais sont possibles).

Un accompte de +/- 20 % doit être versé au moment de la commande.  La décision de notre banque vous est communiqué endéans les 15 minutes.  Veuillez vous munir de votre carte d'identité et votre dernière fiche de salaire

 

duurtijd / durée 24 m 12 m

€ 625,-   24 x € 27,85 (= € 668,40)   12 x € 53,89 (= € 646,68 )  
€ 750,-   24 x € 33,42 (= € 802,08)   12 x € 64,67 (= € 776,04)  
€ 1.000,-   24 x € 44.56 (= € 1.069,44)   12 x € 86,23 (= € 1.034,76)  
€ 1.250,-   24 x € 55,75 (= € 1.336,80)   12 x € 107,79 (= € 1.293,48)  
€ 1.500,-   24 x € 66,85 (= € 1.604,40)   12 x € 129,35 (= € 1.552,20)  
€ 2.000,-   24 x € 89,13 (= € 2.139,12)   12 x € 172,46 (= € 2.069,52)  
€ 2.500,-   24 x € 111,41 (= € 2.673,84)   12 x € 215,58 (= € 2.589,98)  
€ 3.000,-   24 x € 133,70 (= € 3.208,80)   12 x € 258,70 (= € 3.104,10)  
niet bindende voorbeelden - exemples à titre indicatif.  

 

0